Nýtt á bókasafni í desember 2017

Útgáfa Orkustofnunar og ÍSOR 


OS-2017-08         Niðurgreiðslur á húshitunarkostnaði : Skýrsla til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðhera /                                                 Ritstjórn:  Benedikt Guðmundsson, Jón Ragnar Guðmundsson                                                                                                         http://os.is/gogn/Skyrslur/OS-2017/OS-2017-08.pdf 

OS-2017-10         Sviðsmyndir um raforkunotkun 2017-2050 / Orkuspárnefnd                                                                                                       http://os.is/gogn/Skyrslur/OS-2017/OS-2017-10.pdf

ÍSOR-2016/094   Ósabotnar : úttekt á forðafræði jarðhitasvæðisins og einföld líkangerð / Helga Tulinius,                                                           Sæunn Halldórsdóttir og Guðni Axelsson   

ÍSOR-2017/068   Segulmælingar við Ytri-Vík / Arnar Már Vilhjálmsson, Hörður Tryggvason 

ÍSOR-2017/069   Mælingaeftirlit á Bitru árið 2017 / Hörður Tryggvason 

ÍSOR-2017/070   Vogar á Vatnsleysuströnd : Könnunarhola á áformuðu vatnsbólasvæði og þörf á vatnsvernd /                                                   Þórólfur H. Hafstað, Vaiva Cypaité   

ÍSOR-2017/071   Hverahlíð - hola HE-60 : Forborun, 1. og 2. áfangi: Borun fyrir yfirborðsfóðringu í 80 m, öryggisfóðringu í                               293 m og vinnslufóðringu í 850 m / Ragnheiður S. Ásgeirsdóttir, Magnús Á.  Sigurgeirsson, Hörður H.                                     Tryggvason

ÍSOR-2017/072   Áshildarmýri á Skeiðum : Vinnsluholan KH-11 / Árni Hjartarson, Kristján Sæmundsson 

ÍSOR-2017/073   Geothermal Project in Nevşehir, Turkey : Phase 1 - Review of Data and Suggestions for Additional Data                                   Collection / Knútur Árnason, Sigurður G. Kristinsson, Magnús Ólafsson, Helga Tulinius  -  (Lokuð skýrsla)  

ÍSOR-2017/074   Borun holu HJ-21 á Hjalteyri : Verk- og útboðslýsing / Bjarni Gautason, Gunnar Skúlason  Kaldal, Hörður                                Tryggvason og Ólafur G. Flóvenz. - (Lokuð skýrsla)

ÍSOR-2017/075   Technical Assistance for an Expert Review and Gap Analysis of the Feasibility Study of the Chinameca                                   Project in El Salvador : Inception Report / Guðni Axelsson, Ari Ingimundarson,  Benedikt Steingrímsson,                                 Ingi Ingason, Ólafur Árnason - (Lokuð skýrsla) 

ÍSOR-2017/076   Technical Assistance for an Expert Review and Gap Analysis of the Feasibility Study of the San Vincente                                 Geothermal Field Development Project in El Salvador : Inception Report / Guðni Axelsson, Ari                                               Ingimundarson, Benedikt Steingrímsson, Ingi Ingason, Ólafur Árnason  -  (Lokuð skýrsla)      

ÍSOR-2017/077   Jarðhitaleit á Tjörnesi : Hitastigulsboranir við Hallbjarnarstaðaá / Árni Hjartarson

ÍSOR-2017/078   Þeistareykir - Well ÞG-18 : Phase 3 : Drilling for 7" Perforated Liner down to 2644 m / SylvíaRakel                                          Guðjónsdóttir, Magnús Á. Sigurgeirsson, Ragnheiður S. Ásgeirsdóttir, Þorsteinn Egilsson, Valdís                                              Guðmundsdóttir Hörður H. Tryggvason, Friðgeir Pétursson, Halldór Ingólfsson, Halldór Örvar Stefánsson,                              Björn Már Sveinbjörnsson, Haraldur Jónasson, Heimir Ingimarsson and Sigurjón Vilhjálmsson 

ÍSOR-2017/079   Jarðhitaleit við Ölfusá á Selfossi - Hola SE-34 : Borsaga, mælingar og dæluprófun / Heimir Ingimarsson,                                Þórólfur H. Hafstað, Ögmundur Erlandsson

ÍSOR-2017/080   Kitreli Cömlekci & Bozköy-Narköy Geothermal Prospects : Geothermal Development report / Guðni                                      Axelsson, Magnús Ólafsson, Knútur Árnason, Vilborg Yrsa Sigurðardóttir - (Lokuð skýrsla) 

ÍSOR-2017/081   Mælingaeftirlit á Nesjavöllum árið 2017 / Hörður Tryggvason 

ÍSOR-2017/085   Ferilprófun á jarðhitasvæðinu í Eskifirði : Túlkun og jarðhitaspá / Gunnar Þorgilsson, Guðni Axelsson,                                    Vigdís Harðardóttir

IMAGE : Beyond a standardized workflow for geothermal exploration  /  Jan-Diederik van Wees ...et al.  – 550.6 Ísl


Bækur og annað aðfengið efni  

 

Stefán Arnórsson  Jarðhiti og jarðarauðlindir /  Reykjavík : Hið íslenska bókmenntafélag, 2017. – 551.23 Ste

The NE Atlantic region : reappraisal of crustal structure, tectonostratigraphy and magmatic evolution/  London : The Geological Society, 2017. –  551.70091633 NE

Einar Gunnlaugsson  Hellisheiði - Hverahlíð : vinnsluskýrsla 2016 : afl, vatnsborð, vinnsla, efnafræði - Yfirlit yfir rannsóknir / Reykjavík : Orkuveita Reykjavíkur, 2017. – 697.006 Ork

Einar Gunnlaugsson  Nesjavellir : vinnsluskýrsla 2016 : afl, vatnsborð, vinnsla, efnafræði - Yfirlit yfir rannsóknir / Reykjavík : Orkuveita Reykjavíkur, 2017. – 697.006 Ork